Överklagande till Högsta domstolen

Publicerad: 2013-03-06 09:23:00

Riksåklagaren vill att HD ska klargöra vad som ska definieras som "sexuell handling".
En man dömdes av hovrätten för olaga tvång för att - i syfte att kontrollera om hans flickvän varit otrogen - genom våld och hot om våld fört in sina fingrar i hennes underliv. Eftersom mannen inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande kunde han enligt hovrätten inte dömas för något sexualbrott.

Riksåklagaren överklagar domen och begär att HD ska döma till i första hand våldtäkt och i andra hand sexuellt tvång.

Frågan i målet är om mannens agerande kan anses utgöra en "sexuell handling". Skälet till att riksåklagaren vill att HD ska pröva domen är att det inte finns någon entydig definition av begreppet "sexuell handling".

- Jag kan konstatera att det på senare tid finns flera hovrättsdomar, om liknande brottslighet och med liknande omständigheter, där man dömt för olika brott. I två fall har det åtalats och dömts för våldtäkt, i ett fall åtalats och dömts för sexuellt tvång och i det här fallet har man dömt för olaga tvång. Därför är det viktigt att Högsta domstolen klargör om den här handlingen är att bedöma som en sexuell handling och om den i så fall ska rubriceras som våldtäkt eller som sexuellt tvång, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.