Riksåklagarens svarsskrivelse om grova skattebrott

Publicerad: 2013-03-15 09:16:00

Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för bland annat grova skattebrott.
Frågan i målet gäller om åtalet ska avvisas på grund av att den tilltalade tidigare påförts skattetillägg. I svarsskrivelsen redovisar riksåklagaren sin syn på EU-domstolens förhandsavgörandefrån den 26 februari 2013. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att avvisa åtalet i någon del, men tillstyrker prövningstillstånd i Högsta domstolen.