Sverige tar över ärende från Litauen

Publicerad: 2013-03-19 09:09:00

Riksåklagaren har, på begäran från Litauen, beslutat att Sverige ska överta lagföringen av det ärende där nallebjörnar i somras släpptes ned från ett flygplan över Vitryssland.
Enligt de gällande internationella överenskommelserna mellan Sverige och Litauen finns formella skäl för att ärendet ska handläggas i Sverige, bland annat det faktum att det handlar om svenska medborgare. Att Sverige övertar lagföringen innebär att en svensk förundersökning nu ska inledas. Vad denna förundersökning kommer att leda till går i dagsläget inte att säga. Ärendet kommer att handläggas på Internationella åklagarkammaren Stockholm.