Åtal mot polis

Publicerad: 2013-10-14 13:22:00

Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål åtalar idag en polis för misshandel alternativt tjänstefel.

Den aktuella händelsen ägde rumpå Brunnsgatani centrala Stockholm i juli tidigare i år.

Åklagaren finnstillgängligunder eftermiddagen för kommentarer med anledning av åtalet.