Förundersökningen mot Styrmansgården läggs ned

Publicerad: 2013-10-03 06:00:00

– Det har inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården har haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, varken när avtalen för respektive klient ingicks med Kriminalvården eller vid mottagandet av utbetalda ersättningar. Därför har förundersökningen lagts ned, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.

- Det har inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården har haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, varken när avtalen för respektive klient ingicks med Kriminalvården eller vid mottagandet av utbetalda ersättningar. Därför har förundersökningen lagts ned, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.

Företrädaren för Styrmansgården i Halland har i två anmälningar om grovt bedrägeri anklagats för att ha vilselett Kriminalvården och Mullsjö kommun att betala ut vårddygnskostnad för 18 klienter, trots att vissa av dem aldrig placerats i familjehem.

Enligt anmälningarna ska dessutom förhållandena i de familjehem som Styrmansgården ansvarat för inte ha motsvarat villkoren i det ramavtal som funnits.

Under utredningens gång har ett stort antal personer hörts: klienter, företrädare för olika familjehem, anställda hos Kriminalvården, Frivårdsmyndigheten och Socialtjänsten, samt anställda på och företrädaren för Styrmansgården.

- Av de uppgifter som framkommit finns det inget som tyder på att det funnits klienter som aldrig fått en familjehemsplacering. När det gäller förhållandena i respektive familjehem visar utredningen på en mycket varierad bild. Det har därmed inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.