Möt våra anställda

Publicerad: 2013-09-02 11:59:00

På webbplatsen kan du läsa om några olika yrken på Åklagarmyndigheten. Under fliken "Möt våra anställda" berättar bl.a. åklagaradministratören Thomas och kammarchefen Eva om sina jobb. Nu finns också ett nytt porträtt.

Det är en specialiståklagare på Internationella åklagarkammaren Göteborg som beskriver sin vardag.

De flesta som arbetar på Åklagarmyndigheten är åklagare eller åklagaradministratörer.Påriksåklagarens kanslifinns även IT-specialister, ekonomer, statistiker, informatörer med flera.