Uppskjuten dom

Publicerad: 2013-09-18 06:34:00

Svea hovrätt meddelar att domen i ärendet om misstänkt dataintrång är uppskjuten.

Ny tidpunkt för dom är onsdag den 25 september.