Inget överklagande i förlossningsmålet

Publicerad: 2014-04-15 12:15:00

Chefsåklagare Stefan Edwardsson har i dag beslutat att inte överklaga Tingsrättens dom i det så kallade förlossningsmålet.

Den 27 mars frikände Eksjö tingsrätt den före detta förlossningsläkaren som åtalats för vållande till annans död och vållande till kroppsskada i samband med en förlossning då barnet avled och mamman skadades svårt. Åklagaren anser efter att ha analyserat tingsrättens dom att han inte kan förvänta sig att hovrätten ändrar tingsrättens dom om den överklagas.

- Jag har nu analyserat tingsrättens dom och funnit att jag inte med tillräcklig grad av säkerhet kan förvänta mig att hovrätten ändrar tingsrättens dom om den skulle överklagas, säger chefsåklagare Stefan Edwardsson, Åklagarkammaren i Jönköping.