Lägesinformation med anledning av dödsskjutningen i Uppsala

Publicerad: 2014-04-09 11:14:00

Kort lägesinformation efter den uppmärksammade händelsen i Uppsala där en man sköts till döds av polisen.

I enlighet med ett roterande schema för åklagarjouren var det Åklagarkammaren i Karlstad som hade jourberedskap under natten till måndagen. Det aktuella jourområdet omfattar bland annat Uppsala, Västerås, Örebro och Karlstad. Efter en föredragning från polisen kom jouråklagaren under natten att fatta beslut om att inte anhålla den man som senare sköts till döds vid ett nytt polisingripande.

- Jag fattade det beslut som jag ansåg var riktigt utifrån den information som jag fick vid tillfället. Det är förstås angeläget att diskutera vad som hänt och förutsättningarna för det beslut som jag fattade då men med hänsyn till den tragiska händelse som inträffade efter beslutet och att beslutet kan komma att bli föremål för granskning kan jag i nuläget inte kommentera det i närmare detalj. Det vore att föregripa en sådan granskning, säger kammaråklagare Katarina Lindberg.

Åklagare vid Riksenheten för polismål har att ta ställning till om det finns anledning att inleda förundersökning om misstänkt tjänstefel av jouråklagaren.

Om åklagares jourverksamhet i det aktuella området Varje natt är en åklagare från antingen Karlstad, Uppsala, Västerås eller Örebro i tjänst och svarar mot polismyndigheten i dessa fyra distrikt. Bland annat ska polisen anmäla gripanden till åklagaren som därefter beslutar om gripandet ska hävas eller övergå i ett anhållande. Besluten fattas efter muntlig föredragning på telefon av polis. Åklagare har under jourtid tillgång till misstanke- och belastningsregister.

Poliserna som var inblandade i skjutningen är föremål för en förundersökning om vållande till annans död. Förundersökningen leds av chefsåklagare Håkan Roswall vid Riksenheten för polismål.