Åklagare övertar förundersökning

Publicerad: 2014-08-19 13:47:00

Förundersökningsledningen som rör allmänfarlig vårdslöshet i samband med skogsbranden i Västmanland har idag övertagits av åklagare.

En förundersökning ska övertas av åklagare när utredningens art kräver det. I det här fallet handlar det om förundersökningens stora omfattning, samt ärendets konsekvenser och den stora uppmärksamheten. Beslutet att låta åklagare överta förundersökningsledningen togs i samråd mellan polis och åklagare.

I nuläget finns inte någon skäligen misstänkt. Förundersökningen fortsätter med sedvanliga utredningsåtgärder.

Förundersökningsledare är vice chefsåklagare Eva Morén vid Åklagarkammaren i Västerås.

I nuläget finns ingen ytterligare information att lämna.