Sverige framgångsrikt i korruptionsbekämpningen enligt OECD

Publicerad: 2014-08-15 11:21:00

Enligt OECD:s arbetsgrupp om bestickning i internationella affärsförhållanden har Sverige gjort avsevärda framsteg för att komma tillrätta med denna typ av brottslighet.

Man framhåller särskilt den brottsutredande verksamheten och de senaste årens brottsutredningar med inriktning på internationella förhållanden.

Detta framgår av en OECD-rapport från den 8 augusti, som är en uppföljning av den granskning som gjordes 2012, och som resulterade i ganska allvarlig kritik. OECD konstaterar också att inrättandet av den nationella korruptionsgruppen inom Rikskriminalpolisen har inneburit ett avsevärt stöd till Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption. Kritik finns dock fortfarande kvar när det gäller den svenska företagsboten och dess maximibelopp. OECD konstaterar här att Sverige förväntas att utreda frågan.

Eftersom Sverige gjort sådana framsteg sedan 2012 kan den pågående granskningen, som var tänkt att fortsätta ytterligare år, avslutas.