Förundersökning om bordningen av fartyg till Gaza läggs ned

Publicerad: 2014-12-09 09:07:00

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag fattat beslut om förundersökningen om israelisk militärs bordning av fartyg på väg mot Gaza 2010 och 2012. Förundersökningen läggs ned.

Förundersökning inleddes den 26 juni 2014 om eventuella brott i samband med händelserna den 31 maj 2010 och den 20 oktober 2012, då israeliska soldater på internationellt vatten bordade och beslagtog fartyg på väg mot Gaza.

De brott för vilka förundersökning inleddes var grov misshandel, olaga hot, grovt brott, grov stöld samt folkrättsbrott. Däremot inleddes inte förundersökning om kapning och olaga frihetsberövande eftersom bordningarna i sig, under rådande förhållanden, inte kunde föranleda individuellt straffansvar.

- Efter att ha hört de svenska målsägarna har vi identifierat vissa gärningar som skulle kunna vara brott, men gärningsmännen är fortsatt okända och vi ser inga möjligheter att klarlägga deras identitet. Dessutom, de gärningar som är begångna på israeliskt territorium har vi inte jurisdiktion över, säger kammaråklagare Henrik Attorps vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Förundersökningen har endast varit inriktad på de svenska målsägandena. Den har således inte berört eventuella brott som riktats mot andra länders medborgare.