Förundersökningen läggs ned i ärendet om misstänkt dataintrång i bl.a. patientjournalsystemet Takecare

Publicerad: 2014-02-21 14:17:00

Förundersökningen läggs ned eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

I oktober 2012 genomfördes nätverksarbete i Stockholms läns landstings nätverk "SLLnet". Förändringen syftade bland annat till att förbättra trafikutbytet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet via SLLnet.

I samband med nätverksarbetet uppstod en säkerhetsbristsom bestodi en bristande konfigurationi filtreringen av trafik i anslutningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Denna brist i konfigurationen upptäcktes den 26 juni 2013 och åtgärdades den 27 juni 2013. En analys av händelsen har genomförts av Stockholms läns landsting.

- Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet anser jag att det inte längre finns skäl att bedriva en förundersökningom misstänkt dataintrång,eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

- Med hänvisning till att den genomförda analysen är sekretessbelagd vill jag inte närmare gå in på exakt vad det är i materialet som föranleder mitt beslut. Jag bedömer att jag har tillgång till ett bra beslutsunderlag.

Mer information kan inte lämnas i ärendet.