Kommentar med anledning av inslag i kvällens Agenda

Publicerad: 2014-02-02 12:51:00

TV-programmet Agenda tar ikväll upp den pågående rättsprocessen mot Julian Assange. Den ansvariga åklagaren, eller annan företrädare för Åklagarmyndigheten, har erbjudits att delta men har avböjt. Skälen till detta är följande.

Förundersökningen leds av överåklagaren Marianne Ny. Enligt henne finns för närvarande ingen ytterligare information att lämna i ärendet, utöver vad som tidigare redovisats.

Skälen till att åklagaren har valt att inte hålla förhör med Assange i London har tidigare meddelats och finns tillgängliga här intill. Texten har kompletterats i förtydligande syfte.

Ärendet pågår. Åklagaren ser ingen möjlighet att i media diskutera eventuella kommande bedömningar eller beslut som kan föranledas av utvecklingen i ärendet. Detta med hänsyn till både den misstänkte och målsägandena samt till behovet av förundersökningssekretess.

Därutöver finns ett övergripande intresse av att åklagarens argumentation förs i rättsprocessen och inte i första hand i media.

Av samma skäl, och eftersom den handläggande åklagaren är ensam beslutsfattare i ärendet, finns inte möjlighet för någon annan företrädare för Åklagarmyndigheten att medverka i en diskussion om det specifika fallet.

Så snart något nytt beslut har fattats i ärendet eller det annars finns ny information kommer detta att redovisas av åklagaren och publiceras på denna hemsida.