Rapport om restriktioner för häktade överlämnad till riksåklagaren

Publicerad: 2014-02-03 08:43:00

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp som fått riksåklagarens uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas.

I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas.

Vid en pressträff på måndagen överlämandes rapporten till riksåklagare Anders Perklev.Vid träffen medverkade också arbetsgruppens ordförande Agneta Isborn Lind samt sekreterare Jenny Ahlner Wetterqvist. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården, polisen och Brå.

Rapporten innehåller förslag på åtgärder som Åklagarmyndigheten kan vidta för egen del samt förslag som kräver kontakt med andra aktörer eller som förutsätter lagändringar.