Riksåklagaren kommenterar Johan Pehrsons uttalande i gårdagens Agenda

Publicerad: 2014-02-03 14:41:00

Med anledning av att riksdagspolitikern Johan Pehrson (FP) i söndags uttalade en åsikt om Assangeärendet i TV-programmet Agenda lämnar riksåklagare Anders Perklev följande kommentar.

- Johan Pehrsons uttalande måste rimligen tolkas som att han vill påverka hur ärendet ska handläggas. Att en riksdagspolitiker öppet ifrågasätter åklagares beslutsfattande i enskilda ärenden är anmärkningsvärt. Det strider mot den grundläggande maktfördelning mellan lagstiftare och verkställande myndighet som råder i Sverige, säger riksåklagare Anders Perklev.

- Pehrson hänvisar bland annat till ärendets politiska implikationer. Jag vill därför inskärpa att åklagare varken kan eller ska ta politisk hänsyn. Åklagaren fattar beslut utifrån de regler som finns i vår lagstiftning och den bevisning som finns tillgänglig i varje enskilt fall. Det är också min bestämda uppfattning att den ansvariga åklagaren har bättre förutsättningar att bedöma hur en förundersökning ska bedrivas än vad en riksdagspolitiker har.