Överklagande till Högsta domstolen - smugglingsbrott

Publicerad: 2014-01-08 10:14:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas.

En person åtalades för narkotikasmuggling för att ha fört in 100 tabletter MDMA (ecstasy) till Sverige från Nederländerna. Försändelsen stoppades vid tullkontroll i postterminalen på Arlanda flygplats. Den tilltalade dömdes av tingsrätten för narkotikasmuggling till skyddstillsyn. Hovrätten bedömde gärningen som försök till narkotikasmuggling och bestämde påföljden till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för narkotikasmuggling samt skärpa påföljden.

Enligt riksåklagaren råder oenighet i underrätterna om en gärning av detta slag ska bedömas som ett försöksbrott eller som ett fullbordat brott. För en enhetlig rättstillämpning vore det därför av värde att Högsta domstolen ger vägledande uttalanden om när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas.