Förundersökning om vållande till annans död samt tjänstefel läggs ned

Publicerad: 2014-07-01 09:02:00

Chefsåklagare vid Riksenheten för polismål har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om vållande till annans död samt misstänkt tjänstefel i samband med att en man sköts till döds vid ett polisingripande i Husby den 13 maj 2013.

Ett tidigare beslut att lägga ner förundersökningen hade begärts överprövat.

- Jag delar chefsåklagaren Eva Finnés bedömning att det dödande skottet har avlossats i nödvärn. Vad det gäller frågan om att någon polisman eventuellt gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med händelsen har jag kommit fram till att så inte är fallet. Förundersökningen läggs därför ned i sin helhet eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott under allmänt åtal har förövats, skriver chefsåklagare Pär G Lindell vid Riksenheten för polismål i sitt beslut.

Bakgrund

Den 13 maj 2013 sköts en man till döds av en polis i samband med ett ingripande i Husby i norra Stockholm. En förundersökning gällande vållande till annans död inleddes av chefsåklagare Eva Finné vid Riksenheten för polismål. Förundersökningen lades ner den 7 augusti 2013. Överprövning av beslutet begärdes, vilket beviljades av Utvecklingscentrum i Malmö den 25 oktober 2013. Förundersökningen återupptogs gällande vållande till annans död samt skulle även omfatta misstanke om tjänstefel. Ärendet överlämnades därefter till Riksenheten för polismål för fortsatt handläggning. Till förundersökningsledare utsågs chefsåklagare Pär G Lindell.