Ingen förundersökning mot domaren i Högsbymålet

Publicerad: 2014-07-16 09:37:00

Vice riksåklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet där en domare i Kalmar anmälts för grovt barnpornografibrott. Befattning med materialet utgör ingen brottslig handling om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

- Det har varit försvarligt att filma i den här situationen, och det är också en situation som lagstiftaren tänkt sig ska tillåtas när man formulerat lagtexten, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Enligt anmälan från Rikskriminalpolisen har domaren i det nu aktuella ärendet vid huvudförhandlingen med hjälp av tingsrättens tekniska utrustning spelat in Rikskriminalpolisens presentation av de sexuella övergreppen och därmed producerat nytt barnpornografiskt material som finns tillgängligt i tingsrättens datasystem. Detta innebär att tingsrättens personal har tillgång till materialet och att det finns en risk för spridning av det.

Straffbestämmelserna om barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott återfinns i 16 kap. brottsbalken. Där står också att innehav inte ska utgöra brott om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

Uppgifterna i ärendet ger mot denna bakgrund inte anledning att anta att grovt barnpornografibrott eller något annat brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning ska därför inte inledas, skriver vice riksåklagaren i beslutet.