Åklagaren överklagar inte friande dom mot "ko-bonde"

Publicerad: 2014-06-09 08:33:00

Efter att ha kompletterat förundersökningen har chefsåklagare Robert Eriksson beslutat att inte överklaga tingsrättens dom.

Eftersom tingsrätten fann att den tilltalades "påstående om stöld är mycket osannolikt" har förundersökningen kompletterats efter rättens ogillade dom den 19 maj 2014.

Bland annat har två utländska medborgare, som vid tiden fördet påstådda brottetarbetade åt den tilltalade, åter sökts av polisen. Men de har inte kunnathittas och enligt uppgift från de bolag som trafikerar Sverige och männens hemland har de inte rest in i Sverige under 2014. Vidare har förare av djurtransportfordon lämnat uppgift om att enstöld av 69 kreatur med stor sannolikhet inte skulle vara möjlig att genomföra.

Efter den kompletterade förundersökningen har chefsåklagare Robert Eriksson dock beslutat att inte överklaga tingsrättens dom.