Hovrätten: Livstids fängelse för folkmord i Rwanda

Publicerad: 2014-06-19 12:30:00

Svea hovrätt har i ett uppmärksammat mål i dag dömt en person till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Här kommenterar specialiståklagare Magnus Elving domen.

Precis som i tingsrätten döms mannen till livstids fängelse för folkmord och folkrättsbrott.

- Jag har inte hunnit läsa hela domen än men kan konstatera att även hovrätten gjort samma bedömning som vi åklagare, så det måste vi givetvis vara tillfreds med, säger specialiståklagare Magnus Elving vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

- Det är nu bevisat även i en högre instans, inte bara det som måste bevisas i rättegången utan också att det svenska rättsväsendet har förmåga att lagföra misstänkta förövare av de allvarligaste brott som finns. Domen är unik -dels för attdet är den första domen i Sverige om folkmord, dels för att det är den första fällande domen i högre instans om brott av liknande art. Sverige ska inte vara någon fristad för förövare av sådana här brott, säger Magnus Elving.

I tingsrättens dom, som kom i juni 2013, dömdes mannen till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott.

Under förundersökningen har åklagare och polis besökt Rwanda flera gånger. Ett 100-tal personer i Rwanda har förhörts och av dessa förhördes ett 40-tal i rättegången. Såväl tingsrättens ledamöter som hovrättens ledamöter har besökt Rwanda, bland annat vid besök av brottsplatser.