Ingen förundersökning om ”Äkta moderaterna”

Publicerad: 2014-06-19 08:25:00

Åklagare har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt varumärkesintrång när en scenkonstgrupp använt sig av ett varumärke som tillhör Moderaterna. Skälet till beslutet är att anmälaren inte har rätt att företräda partiet.

Då personen som gjorde anmälan inte är målsägande finns inget skäl att fortsätta bedriva förundersökningen, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm

- Åklagare får väcka åtal för varumärkesintrång om målsäganden begär att brottet ska åtalas och det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att väcka åtal. Av utdrag ur Patent- och registreringsverkets register framgår att varumärket "Moderaterna" tillhör Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen. Utifrån de kompletteringar som nu har gjorts av utredningsmaterialet framgår att anmälaren gjort anmälan i egenskap av privatperson och därför inte har rätt att företräda Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen.

Mot den bakgrunden finns det inte skäl att bedriva en förundersökning, skriver åklagaren i beslutet.

Bakgrund:Den 10 juni 2014 tog Polismyndigheten i Stockholms län emot en anmälan mot scenkonstgruppen Nationalscen och inledde förundersökning. Anmälan gällde ett påstående om varumärkesintrång som grundade sig i att scenkonstgruppen olovligen använt sig av ett varumärke som tillhör Moderata samlingspartiet i samband med en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Frågan om fortsatt handläggning lämnades till åklagare.