Åtal för alkoholhandel över Internet

Publicerad: 2014-05-23 07:40:00

En person har i dag åtalats vid Stockholms tingsrätt för olovlig försäljning av alkohol, grovt brott. Åklagaren har även framställt ett yrkande om företagsbot eftersom brottet begåtts inom ramen för en näringsverksamhet.

Företaget misstänks ha bedrivit vinförsäljning via Internet med hemleverans.

Enligt alkohollagen får försäljning av alkohol till konsumenter i Sverige endast ske av Systembolaget AB (detaljhandelsmonopolet). Distanshandel med alkohol från ett annat EU-land är under vissa förutsättningar tillåtet, bland annat att verksamheten bedrivs från det andra landet.

- Jag gör bedömningen att det i det här ärendet är fråga om otillåten distanshandel. Brottsmisstanken avser försäljning i Sverige till svenska konsumenter. Det är alltså fråga om ett svenskt handelsbolag med verksamhet i Sverige,säger kammaråklagare Jonas Svanfeldt.

- Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, som del i en näringsverksamhet, säger Jonas Svanfeldt.

Utredningen visar att företaget har betalat alkoholskatt och man har inte sålt vin till någon person som varit yngre än 20 år.

Åklagaren har yrkat att företagsbot om 250000 kronor ska betalas.