Riksåklagaren: Hovrättsdomen mot journalister bör stå fast

Publicerad: 2014-05-12 09:18:00

Hovrättsdomen mot tre journalister på Expressen bör stå fast. De ska alltså dömas för vapenbrott, skriver riksåklagaren i en svarsskrivelse till Högsta domstolen.

Tre journalister anställda av tidningen Expressen har dömts i tingsrätt och hovrätt för vapenbrott, medhjälp till vapenbrott samt anstiftan av vapenbrott. Situationen avsåg ett köp av en pistol i ett journalistiskt syfte, för att skildra hur lätt det är att skaffa illegala vapen. Journalisterna har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen, som har begärt riksåklagarens uppfattning om ärendet.

Riksåklagaren anser att hovrättsdomen ska stå fast och att de tre personerna alltså ska dömas för brotten. Riksåklagaren anser liksom domstolarna att det inte finns något undantag från kravet på vapentillstånd för dessa situationer och att innehavet av vapnet därför var straffbart. Att vapenbrottet begicks i ett journalistiskt syfte och att avsikten hela tiden var att överlämna vapnet till polisen gör inte brottet straffritt, men är förmildrande omständigheter.

Riksåklagare Anders Perklev säger i en kommentar:

- Media har en viktig roll i ett öppet och demokratiskt samhälle. I våra grundlagar finns ett utförligt reglerat skydd av yttrande- och informationsfriheten, som innebär att vissa annars brottsliga gärningar kan vara straffria. Enligt min mening gäller dock inte dessa regler den här situationen. Syftet och omständigheterna bör istället få betydelse när domstolen ska bestämma vilken påföljd som ska dömas ut.