Avskriven misstanke i mordet vid Swartlings ridskola

Publicerad: 2014-03-14 09:58:00

Kammaråklagare Erik Wendeby vid City Åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att avskriva misstanken mot den person som tidigare suttit häktad misstänkt för det 18 år gamla mordet vid Swartlings ridskola. Åklagaren motiverar här sitt beslut.

Kammaråklagare Erik Wendeby lämnar följande beslutsmotivering för att avskriva misstanken:"Den misstänkte har initialt gjort medgivanden om viss kännedom avseende omständigheter kring gärningen. Utredningsåtgärder har vidtagits för att kontrollera såväl de av den misstänkte lämnade uppgifterna som övriga omständigheter av intresse.Den misstänktes medgivanden har dock senare i relevanta delar återtagits och han har lämnat förklaringar till varför han initialt lämnat desamma.De utredningsåtgärder som vidtagits till följd av den misstänktes medgivanden samt övriga omständigheter har inte lett till sådant resultat att några tillräckligt säkra slutsatser kunnat dras i fråga om gärningen och händelseförloppet i anslutning till brottstillfället, vilket gäller såväl tekniska undersökningar som andra åtgärder innefattande bland annat en mängd förhör. Bedömningen görs därmed att det inte går att bevisa att det är den misstänkte som har begått gärningen."Kommentar om det fortsatta förundersökningsarbetet - Det är viktigt att påtala att förundersökningen som sådan inte läggs ned. Åklagarmyndigheten och länskriminalpolisen i Stockholm arbetar vidare för att kunna lösa mordet på Per Häggström, säger kammaråklagare Erik Wendeby.