Gemensam årsrapport om utredning och lagföring

Publicerad: 2014-03-31 10:53:00

Riksåklagare Anders Perklev och rikspolischef Bengt Svenson har i dag överlämnat polisens och Åklagarmyndighetens gemensamma årsrapport om utredning och lagföring 2013 till justitieminister Beatrice Ask.

Av rapporten framgår bland annat att ärendeinflödet från polisen till åklagare minskar, vilket innebär att även antalet åklagarbeslut minskar. Lagföringsandelen är totalt sett oförändrad.

Bedrägeribrotten skiljer sig från den allmänna bilden där polisen redovisar fler bedrägeriärenden till åklagare än föregående år och lagföringsandelen har ökat.

Utredningstiderna har totalt sett ökat något, men handläggningstiden från färdigt förundersökningsprotokoll till åklagarbeslut har minskat.