Inget åtal för olyckorna på Tranarpsbron

Publicerad: 2014-03-04 07:45:00

Den 15 januari 2013 inträffade en serie trafikolyckor i båda färdriktningarna på Tranarpsbron utefter E4:an inom Klippan/Åstorps kommun. Närmare 75 fordon var inblandade i olyckorna där flera personer skadades och en person omkom.

Polismyndigheten i Skåne inledde en förundersökning om vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död. En gedigen utredning i ärendet har sedan gjorts och överlämnats till Åklagarkammaren i Helsingborg där kammaråklagare Lars Danielsson har gått igenom utredningen. Åklagaren har nu fattat beslut att lägga ner förundersökningarna och inte väcka åtal.

- Det går inte att bevisa att någon av de misstänkta förarna vid tillfället för olyckstillbuden gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet, varför åtal inte ska väckas mot dem, säger Lars Danielsson i sitt beslut. Inte heller går det att bevisa att den person som varit misstänkt för vållande till annans död har varit oaktsamt av det klandervärda slag som föranleder ansvar, varför åtal inte heller ska väckas mot honom.

Motiven till beslutet samt detaljerad beskrivning av väder- och sakförhållandena kring olyckorna finns i det bifogade dokumentet.

Kammaråklagare Lars Danielsson har i övrigt inga fler kommentarer till ärendet.