Hovrätten: Julian Assange fortsatt häktad

Publicerad: 2014-11-20 13:54:00

Svea hovrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande.

- Julian Assange har självmant hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Min inställning har varit, och är fortfarande, att han behöver vara tillgänglig i Sverige för återstående utredningsåtgärder och eventuell rättegång för de brott han misstänks ha begått i Sverige i augusti 2010, säger överåklagare Marianne Ny.

Hovrätten konstaterar emellertid att utredningen om brottsmisstankarna har stannat upp och anser att åklagarnas underlåtenhet att pröva alternativa vägar inte stämmer överens med deras skyldighet att driva förundersökningen framåt.

- Det har varit ett komplicerat läge och vi har kontinuerligt övervägt frågan. Som hovrätten påpekar finns det all anledning att fortsätta överväga hur målet ska drivas vidare, säger Marianne Ny.

Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, som dock är en ren prejudikatinstans. Julian Assange har också möjlighet att återkomma med ny begäran om omprövning av häktningsbeslutet.