Överklagande till Högsta domstolen om bedrägeri

Publicerad: 2014-11-05 10:06:00

Riksåklagaren har i dag överklagat en friande hovrättsdom i ett bedrägerimål som handlar om falsk budgivning i samband med en bostadsrättsförsäljning.

Den fråga som enligt riksåklagaren är intressant ur prejudikatsynpunkt är vad som ska ligga till grund för bedömningen av om skada respektive vinning förelegat vid påståendet om bedrägeri bestående i falsk budgivning i samband med försäljning av bostadsrätt.

En kvinna dömdes av tingsrätten för bedrägeri bestående i att hon genom att lägga falska bud på sina föräldrars bostadsrätt förmått köparna att betala cirka 60000 kr för mycket för bostadsrätten. Tingsrätten ansåg att man i en situation som den aktuella skulle bortse från marknadsvärdet av bostadsrätten. Det som enligt tingsrätten var avgörande var att kvinnan genom sitt agerande fått köparna att betala mer än vad de annars skulle ha betalat.

Hovrätten ogillade åtalet och menade att bostadsrättens marknadsvärde skulle ligga till grund för bedömningen av om vilseledandet lett till vinning respektive skada. Då åklagaren inte visat att det pris som kom att betalas legat över marknadsvärdet ogillades åtalet.

Enligt riksåklagaren finns det anledning att i ett fall som det här bortse i från om bostadsrätten varit värd det betalade priset. Avgörande bör istället vara om priset genom gärningsmannens agerande blivit högre än vad det annars hade blivit. Ett annat sätt att komma till samma slut är att bestämma marknadsvärdet till det pris som skulle ha betalats med bortseende från de falska buden.