Åtal för mord i Karlskrona

Publicerad: 2014-10-22 08:30:00

Åtal har idag väckts vid Blekinge tingsrätt mot de två personer som sedan den 4 maj varit häktade misstänkta för mordet på en åttaårig flicka i Karlskrona.

Åklagaren yrkar i första hand ansvar för mord tillsammans och i samförstånd. I andra hand yrkas gemensamt ansvar för synnerligen grov misshandel och oaktsamt vållande till annans död, grovt brott. Under båda dessa punkter finns alternativa yrkanden om så kallat garantansvar för att de båda åtalade, som anförtrotts att ha hand om flickans vård och fostran, har underlåtit att ingripa för att skydda henne eller omgående tillse att hon fick sjukvård för sina skador. På samma grunder finns ett tredjehandsyrkande som omfattar oaktsamt vållande till kroppsskada, grovt brott.

Huvudförhandlingen vid Blekinge tingsrätt beräknas pågå i omkring tio dagar sammanlagt och inleds onsdag den 29 oktober kl 09.00.

Av rättsläkarens undersökningsprotokoll framgår att dödsorsaken varit kraftigt söndertrasad underhudsvävnad på framför allt ben och armar, vilket lett till fettemboli dvs små fettdroppar som vandrat till lungorna. Kvävning med kudde eller annat föremål kan inte uteslutas ha haft en bidragande betydelse.

Bland bevismaterialet finns en brödkavel i trä som kan ha använts som tillhygge. På den har säkrats blod från flickan.

Båda de åtalade förnekar brott. Mannen har under förundersökningen hävdat att hans hustru har slagit flickan medan hustrun hävdat att ingen av dem förorsakat flickan skadorna och att hon inte vet hur flickan skadats.

De som vill ha ut förundersökningsmaterialet eller stämningsansökan hänvisas till Polismyndigheten i Blekinge, Polisstationen i Karlskrona där kopior finns att lösa ut mot avgift.