Läget i Assangeärendet oktober 2014

Publicerad: 2014-10-29 11:58:00

Med anledning av vissa medieuppgifter gör överåklagare Marianne Ny följande uttalande:

- Vad gäller frågan om förhör i London hänvisar jag till tidigare information, som också publicerats på Åklagarmyndighetens webbplats och som framförts vid olika tillfällen. Jag har inget annat besked att ge i dag. Den svenska processen fortsätter alltjämt och nu avvaktar vi hovrättens beslut i häktningsfrågan som beräknas komma inom kort.

Bakgrund

Stockholms tingsrätt beslutade den 16 juli 2014 att Julian Assange ska vara fortsatt häktad. Detta beslut har överklagats och ska prövas av Svea hovrätt. De dokument som är aktuella i häktningsfrågan finns tillgängliga i anslutning till kronologin i ärendet.

Ny information publiceras efter hovrättsbeslutet.