Riksenheten för polismål byter namn

Publicerad: 2014-10-20 13:35:00

Riksenheten för polismål kallas från den 1 oktober Särskilda åklagarkammaren. Det främsta skälet är tydlighet: med det nya namnet framgår att det är åklagarverksamhet som bedrivs.

- Hittills har många blandat ihop oss med Polisens internutredningsverksamhet, vilket har skapat otydlighet. Man har därför också ibland ifrågasatt vår oberoende, säger överåklagare Mats Åhlund som är chef för Särskilda åklagarkammaren.

Det andra skälet till namnbytet är att kammaren inte enbart utreder brott av poliser, utan i vissa fall även andra befattningshavare såsom åklagare, domare och riksdagsledamöter.

- Med namnbytet får vi en benämning som bättre beskriver ansvarsområdet för Särskilda åklagarkammaren, säger riksåklagare Anders Perklev.

Fakta om Särskilda åklagarkammaren

Alla utredningar där poliser misstänks för brott har åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som förundersökningsledare, oavsett hur allvarligt det misstänkta brottet är.

Kammaren är direkt underställd riksåklagaren och leds av en överåklagare. Alla åklagare som arbetar där har lägst titeln chefsåklagare. Ordningen är vald för att åklagarna ska kunna arbeta skilt från den övriga åklagarverksamheten.

Särskilda åklagarkammaren har kansliort i Malmö, men åklagarna finns förutom i Malmö även i Stockholm, Göteborg och Umeå. Drygt 15 personer arbetar vid enheten.