Begäran om att förhöra Assange i London

Publicerad: 2015-12-17 13:18:00

En förnyad förfrågan kommer snarast att skickas till Ecuador om tillstånd att förhöra Julian Assange på landets ambassad i London.

Ett generellt avtal om rättslig hjälp har tecknats mellan Sverige och Ecuador. Åklagaren kommer därför att snarast skicka en förfrågan om att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Skrivelsen skickas via Justitiedepartementet på diplomatisk väg till Ecuador. Storbritannien lämnade i juni tillstånd till utredningsåtgärderna och berörda myndigheter där hålls informerade om utvecklingen.

När alla nödvändiga tillstånd och arrangemang är klara, kommer utredningsåtgärderna att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, tillsammans med en utredare från polisen. Det går för närvarande inte att ge någon tidsplan för när det kan ske.

Presstjänsten010-562 50 20