Dom om mordförsök mot imam i Strömsund meddelas den 15 december

Publicerad: 2015-12-14 11:40:00

Chefsåklagare Krister Petersson finns tillgänglig för kommentarer.

Östersunds tingsrätt meddelar den 15 december dom i det uppmärksammade målet om mordförsök mot en imam i Strömsund den 22 februari 2012. Åklagaren i målet - chefsåklagare Krister Petersson, Internationella Åklagarkammaren Stockholm - finns tillgänglig för intervjuer och kommentarer mellan klockan 10:30 och 11:30 den 15 december.

Chefsåklagare Krister Petersson

010-562 54 54