RÅ: Misstänkta måste kunna få försvarare även utanför kontorstid

Publicerad: 2015-12-23 09:46:00

Riksåklagaren begär i en skrivelse att regeringen vidtar åtgärder för att offentlig försvarare ska kunna utses utanför kontorstid. I dag är detta möjligt endast i begränsad omfattning.

I skrivelsen konstaterar riksåklagaren att misstänktas rätt att få hjälp av en offentlig försvarare har ökat under senare år. Detta gäller särskilt om den misstänkte är frihetsberövad. En offentlig försvarare utses av domstolen och domstolarna arbetar huvudsakligen under kontorstid.

För misstänkta som blir frihetsberövade under kvällar, nätter och helger är det ofta inte möjligt att utse försvarare. Eftersom en försvarare i allmänhet ska vara närvarande vid det första förhöret med den misstänkte kan detta leda till att utredningen blir fördröjd.- Konsekvensen kan bli att misstänkta är frihetsberövade längre tid än nödvändigt. Framförallt riskerar unga misstänkta att drabbas, vilket jag tycker är mycket bekymmersamt, säger riksåklagare Anders Perklev.Riksåklagaren begär därför att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att offentlig försvarare ska kunna utses även utanför kontorstid.

Länk: Läs skrivelsen i sin helhet

Presstjänsten010-562 50 20