Riksåklagaren överklagar dom om grov vårdslöshet i trafik

Publicerad: 2015-12-08 13:05:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för grov vårdslöshet i trafik.

En man har dömts för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri för att kraftigt alkoholpåverkad (0,85 milligram alkohol per liter utandningsluft) ha kört på fel sida vajerräcket mot trafiken i cirka två mil, så att mötande bilister tvingats väja undan för att undvika frontalkrock. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i sex månader.Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten mätt ut. Eftersom faran för trafikolycka med dödlig utgång till följd av den synnerligen vårdslösa körningen varit överhängande bör straffvärdet för den samlade brottsligheten, enligt riksåklagaren, motsvara fängelse i åtminstone ett år. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller vilket straffvärde grov vårdslöshet i trafik, där faran för andra människors liv varit påtaglig, bör åsättas och om detta är ett fall där inte endast den nedre delen av straffskalan bör kunna användas.

Länk till överklagandet: ÅM 2015/7973 Grov vårdslöshet i trafik

Presstjänsten010-562 50 20