Granskning av kontaktförbud

Publicerad: 2015-07-01 07:08:00

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har gått igenom alla domstolsbeslut om kontaktförbud under två år. Slutsatsen är att åklagarnas rättstillämpning ligger helt i linje med domstolarnas.
Granskning av kontaktförbud

Ett åklagarbeslut om kontaktförbud kan prövas av domstol, om den som har kontaktförbud eller skyddspersonen begär det. En genomgång av samtliga domstolsbeslut under perioden 1 oktober 2011 till 30 september 2013 visar att domstolarna fastställer åklagarbesluten i 83 procent av ärendena. Vid beslut om att inte meddela kontaktförbud fastställde domstolarna åklagarbesluten i hela 95 procent av fallen.

- I den mån det finns några skillnader kan domstolarna sägas vara något mer restriktiva än åklagarna. Knappt 25 procent av åklagarbesluten om att meddela kontaktförbud har hävts av domstolen. Domstolarnas prövning kommer dock ofta när kontaktförbuden löpt en tid och förutsättningarna kan då ha ändrats, vilket gör jämförelsen osäker, säger överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Länk till granskningsrapporten

Överåklagare Marianne Ny

010-562 71 01