Åtal för sprängningar i Malmö

Publicerad: 2015-06-02 12:13:00

Sex personer har idag åtalats vid Malmö tingsrätt för delaktighet i sprängningar och skadegörelse mot fastighetsbolaget Victoria Parks lokaler i Malmö. Brotten ägde rum i november och december 2014.
Åtal för sprängningar i Malmö

Stämningsansökan omfattar fyra brott; tre sprängningar och en anlagd brand. Sprängningarna rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och branden som skadegörelse.

- De olika sprängningarna har skett i tätbebyggt område och inneburit en stor fara för människor i närheten, vilket gör att brotten är att betrakta som grova. Explosionerna orsakade också omfattande materiell skada på de utsatta fastigheterna, säger vice chefsåklagare Jenny Lindell vid Malmö åklagarkammare.

En man åtalas för samtliga fyra brott: sprängningarna vid Viktoria Parks lokal på Ramels väg i Malmö den 20, 21 och 24 december, samt branden den 23 november. En man åtalas för två brott: sprängningen den 24 december och branden den 23 november. De övriga fyra åtalas för sprängningen på julaftonskvällen.

- Samtliga har på olika sätt deltagit i planeringen och genomförandet av sprängningen på julafton, bland annat genom att transportera sprängmedel eller hålla vakt, säger vice chefsåklagare Jenny Lindell.

Sammanlagt beräknas explosionerna ha orsakat skador för nästan 1 miljon kronor.

Målnummer i tingsrätten: B 10932-14

PresstjänstenTelefon: 010-562 50 20