Hovrätten ger åklagaren rätt att ta del av bilder hos Aftonbladet

Publicerad: 2015-06-12 11:05:00

Svea hovrätt ger kammaråklagare Charlotta Tanner rätt att göra husrannsakan på tidningens redaktion och därigenom få ta del av bilder som förvaras på redaktionen.
Hovrätten ger åklagaren rätt att ta del av bilder hos Aftonbladet

Ett flertal oidentifierade personer misstänks vara inblandade i ett rån i Kista i maj. Aftonbladet har publicerat maskade bilder på personer som kan misstänkas vara några av gärningsmännen. Bilderna har redaktionen fått av en person som önskar vara anonym. Åklagaren har begärt att få göra husrannsakan på redaktionen för att kunna få ta del av bilderna i omaskerat skick. Detta har Aftonbladet motsatt sig, med hänsyn till att meddelarens kontaktuppgifter följer med bilderna.

Solna tingsrätt beslutade den 26 maj att husrannsakan fick genomföras på redaktionen, vilket Aftonbladet överklagade med hänsyn till källskyddet. Hovrätten konstaterar att det går att ta bort eller maskera kontaktuppgifter från själva bilderna, och man fastställer tingsrättens beslut.

-Jag har meddelat Aftonbladet att det för polis och åklagare räcker med utskrivna kopior på de digitala bilderna. Inget källskyddat material behöver därför lämna redaktionen, säger kammaråklagare Charlotta Tanner.

Presstjänsten010-562 50 20

Svea HR ?? 4834-15 Slutligt beslut (ej s??rskilt uppsatt) 2015-06-12.pdf