Kommentar med anledning av Bergwallkommissionens rapport

Publicerad: 2015-06-05 13:26:00

Bergwallkommissionen har i dag fredag den 5 juni överlämnat sin rapport till inrikesminister Anders Ygeman.
Kommentar med anledning av Bergwallkommissionens rapport

Åklagarmyndigheten anser att det är värdefullt att kommissionen gjort denna genomgripande granskning. Myndigheten kommer nu att noggrant gå igenom rapporten. Som kommissionen också konstaterar, pågår ett arbete i myndigheten om bland annat innehållet i åklagarrollen, om förutsättningar för att vara fler än en åklagare i samma ärende samt principerna för att fördela och omfördela ansvar mellan åklagare. Ambitionen är att ta tillvara kommissionens slutsatser i detta arbete, men på vilket sätt är för tidigt att säga i dag.

Länk: Rapport från Bergwallkommissionen

PresstjänstenTelefon: 010-562 50 20