Svea hovrätt dömer för flera grova sexuella övergrepp mot barn på internet

Publicerad: 2015-06-24 12:42:00

Svea hovrätt dömde i dag två män för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn vid 66 respektive 18 tillfällen. Hovrätten skärpte även rubriceringarna för flera andra gärningar. Påföljden blev fängelse i sex år och sex månader respektive tre år och nio månader.
Svea hovrätt dömer för flera grova sexuella övergrepp mot barn på internet

- Domen är en tydlig markering om att sådana här brott är mycket allvarliga och kan jämställas med sexualbrott som sker i offrets fysiska närhet. Särskilt viktigt är att hovrätten tagit ställning till att de båda männen utsatt flickorna för grova sexuella övergrepp mot barn, säger kammaråklagare Charlotta Tanner.

Männen uppträdde som unga pojkar och sökte upp flickorna på barn- och ungdomssajter. De flyttade sedan över kommunikationen till t.ex. Facebook och Skype där det fanns möjligheter att använda webbkamera och/eller skicka bilder. Männen höll i flera fall kontakt med flickorna under långa tider. De förmådde även flickorna att posera sexuellt och vidta sexuella handlingar.

Gotlands tingsrätt dömde männen för ett stort antal gärningar, bland annat grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och bestämde påföljden till fängelse i fem år respektive två år och nio månader. Åtalen ogillades dock i samtliga fall som rörde grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Kammaråklagare Charlotta Tanner

010-562 57 73