Lägesrapport om polisbil på Medborgarplatsen i Stockholm

Publicerad: 2015-05-01 07:50:00

Åklagare är underrättad men har inte inlett förundersökning.

Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren kommer på måndag den 4 maj att gå igenom det material som finns och därefter ta ställning till om förundersökning ska inledas. Ingen information om ärendet kan därmed ges under helgen.