Åtal för grova bedrägerier mot kommunen och Arbetsförmedlingen

Publicerad: 2015-03-13 08:50:00

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot sammanlagt 32 personer i ett mål som rör grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

Enligt åtalet har bedrägerierna begåtts i ett företag som i avtal med Södertälje kommun haft tillstånd att utföra hemtjänst i Södertälje kommun. Företagets ledning tillsammans med en delägare som även varit anställd på företaget samt ytterligare en person anställd på företagets kontor har haft ledande roller i bedrägerierna.

- Vi åklagare i målet anser att de begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med varandra, det vill säga haft en gemensam brottsplan, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

De övriga åtalade är brukare, alltså personer som beviljats hemtjänst, samt brukarnas anhöriga och assistenter, som i de flesta fall också är anhöriga till brukarna. Enligt åtalet har bedrägerierna mot kommunen begåtts genom att kommunen blivit lurad om brukarens behov. Därefter har företaget rapporterat och fakturerat som om hemtjänst utförts enligt avtalet med kommunen trots att så inte skett. Enligt åtalet uppgår den sammanlagda skadan för kommunen med anledning av bedrägerierna till drygt 5,2 miljoner kronor.

Därutöver har företaget enligt åtalet även lurat Arbetsförmedlingen gällande stöd för nystartsjobb. De tilltalade assistenterna och även några av huvudmännen har felaktigt beviljats nystartsjobb, då de redan varit anställda i företaget eller varit faktiska företrädare för detsamma. Därutöver påstår åklagarna att assistenternas anställningar i huvudsak bottnar i en bedrägerigärning som assistenten själv varit delaktig i, vilket enligt åklagarnas uppfattning gör att anställningen diskvalificeras från stöd för nystartsjobb. Arbetsförmedlingens sammanlagda skada har uppgått till drygt 1,5 miljoner kronor.

- Det här målet är ett led i en myndighetsgemensam satsning mot grov organiserad brottslighet och rör enligt vår uppfattning systemhotande brottslighet, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson.

Förundersökningen har varit mycket omfattande och består i dag av cirka 27000 sidor. Förundersökningen startade i slutet av 2012 och den 12 november 2013 gjordes ett tillslag mot företaget och ett flertal personer greps. Verksamhetschefen har suttit häktad sedan dess.