Åklagarmyndigheten lånar ut personal till Migrationsverket

Publicerad: 2015-11-26 13:51:00

Åklagarmyndigheten bedömer att cirka 30 personer, både åklagare och administratörer, kan lånas ut till Migrationsverket under en period på högst sex månader.

Myndigheterna tecknar en överenskommelse om att Åklagarmyndigheten lånar ut medarbetare till Migrationsverket från och med den 1 december 2015 till och med den 31 maj 2016. Åklagarmyndigheten betalar lönen under i vart fall de tre första månaderna.

De personer som anmält intresse kan i vissa fall tjänstgöra under hela den aktuella perioden och i andra fall endast delar av perioden.

- Vi är glada att så många medarbetare har visat intresse, och det känns viktigt att kunna bistå Migrationsverket i det här mycket besvärliga läget. Det medför förstås en ökad arbetsbelastning på våra övriga medarbetare, men de är beredda att hjälpas åt för att klara av situationen, säger chefsåklagare Solveig Wollstad, områdeschef i Åklagarområde Öst.

Bakgrund

I mitten av november fick Åklagarmyndigheten en formell begäran om att bistå Migrationsverket genom att låna ut personal i syfte att kunna hantera det pressade arbetsläget med flyktinghandläggning. Begäran gick också till flera andra myndigheter.

Åklagarmyndigheten har cirka 1350 medarbetare, varav cirka 900 åklagare.

Presstjänsten010-562 50 20