Åklagarmyndighetens medieåklagare i åklagarområde Mitt

Publicerad: 2015-11-27 12:45:00

Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

Åklagarmyndigheten får ofta önskemål från media om åklagare som kan uttala sig som experter i olika sammanhang. För att kunna tillgodose detta behov på ett bättre sätt inrättas nu en försöksverksamhet med medieåklagare.

Medieåklagarna är 16 erfarna åklagare från hela landet som utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete kan informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar.

I Åklagarområde Mitt är följande personer medieåklagare:

Kammaråklagare Liselott Herschend, Åklagarkammaren i UppsalaVice chefsåklagare Magnus Berggren, Åklagarkammaren i UppsalaKammaråklagare Karolin Hellsberg, Åklagarkammaren i VästeråsKammaråklagare Micael Dahlberg, Åklagarkammaren i Gävle

Kontaktuppgifter och pressbilder finns på Åklagarmyndighetens webbplats. Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ska heller inte ersätta presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor.

Presstjänsten010-562 50 20