Förundersökning om förberedelse till terroristbrott läggs ned

Publicerad: 2015-11-26 10:01:00

Vice chefsåklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag fattat beslut om att lägga ned förundersökningen om förberedelse till terroristbrott.

Enligt åklagaren saknas det numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

- Efter ett intensivt utredningsarbete anser jag att inget framkommit som ger anledning till ytterligare åtgärder i ärendet som därigenom bedöms kunna förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Av detta skäl ska förundersökningen läggas ned, skriver vice chefsåklagare Hans Ihrman i sitt beslut.

Bakgrund

Den 17 november 2015 inleddes en förundersökning om förberedelse till terroristbrott under tiden den 17 till den 21 november 2015. Samtidigt beslutades att en person skulle anhållas i sin frånvaro såsom skäligen misstänkt för brottet.

Anhållningsbeslutet verkställdes den 19 november och efter ett inledande förhör beslutas att personen skulle vara fortsatt anhållen, alltjämt som skäligen misstänkt.

Sedan flera ingående förhör hållits med den anhållne, i närvaro av dennes offentliga försvarare, hävdes anhållningsbeslutet den 22 november. Inga misstankar kvarstår mot personen.

Den information som låg till grund för beslutet att inleda förundersökning och att frihetsberöva den misstänkte personen har, så långt det varit möjligt, kontrollerats och undersökts noggrant, skriver åklagaren i sitt nedläggningsbeslut.

Länk till beslutet

Kontakt

Vice chefsåklagare Hans Ihrman finns tillgänglig för media på telefon i dag klockan 11.00-12.30. 010-562 53 95

Presstjänsten010-562 50 20