Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom i fråga om förverkande

Publicerad: 2015-11-05 13:01:00

Överklagandet gäller en fråga om förverkande i samband med att en person dömts för grovt narkotikabrott.

I ett mål där hovrätten dömt en person för grovt narkotikabrott till fängelse i 3 år och 6 månader hade åklagaren yrkat att ersättningen från narkotikaförsäljningen skulle förklaras förverkad. Istället beslutade hovrätten att endast förklara den uppskattade vinsten av narkotikaförsäljningen förverkad.

Enligt riksåklagarens uppfattning bör dock en bruttometod tillämpas när man bestämmer vilket belopp som ska förklaras förverkat med anledning av försäljning av narkotika. Detta innebär att hela ersättningen från en narkotikaförsäljning bör förklaras förverkad och att de eventuella kostnader som den dömde haft möjligen kan tas hänsyn till vid en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.

Överklagandet (länk)

Presstjänsten010-562 50 20Byråchef My Hedström010-562 50 27