Riksåklagaren överklagar hovrättsdom om påföljden för mord

Publicerad: 2015-11-30 13:20:00

En man har dömts för mord till fängelse i 16 år efter att ha dödat sin hustru med en kniv i det gemensamma hemmet. Riksåklagaren anser att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid.

Mordet har begåtts efter lagändringen den 1 juli 2014.

Den fråga som är av intresse ur prejudikatsynpunkt är vilket genomslag sådana försvårande omständigheter som hänger samman med mord i nära relation bör få när påföljden för mord ska bestämmas.

Länk till överklagandet: ÅM 2015/7841

Presstjänsten010-562 50 20