Åtal för arbetsmiljöbrott efter tjärolycka i Luleå

Publicerad: 2015-09-11 08:35:00

I oktober 2013 omkom två personer som arbetade med att tömma en cistern med tjära vid en anläggning hos företaget Koksverket i Luleå (SSAB EMEA AB). Idag väcker kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal för arbetsmiljöbrott samt yrkar talan om företagsbot på 4 miljoner kronor.

De två avlidna var anställda på ett annat företag och hade i uppdrag att öppna och tömma en tjärtank. Under detta arbete har vatten, tjära och tjärstoft okontrollerat runnit ur cisternen och gjort att de två männen drunknade.

Olycksplatsen är ett fast driftställe som SSAB råder över och ett gemensamt arbetsställe för SSAB och bland annat IVAB, det företag som de två avlidna arbetade hos. SSAB har därför haft ett ansvar att bland annat samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Åklagaren menar att det är SSAB och främst avdelningschefen vid anläggningen som har skyddsansvaret.

Kontakt

KammaråklagareChrister Forssman 010-562 61 77 (tillgänglig mellan kl 10.30 och 12.00)

Presstjänsten 010-562 50 20