Riksåklagaren vill att HD ska pröva påföljden för grovt barnpornografibrott

Publicerad: 2015-09-09 14:03:00

En man har dömts för grovt barnpornografibrott bestående i innehav och spridning av ca en halv miljon bilder och 1600 filmer, varav ca 20000 bilder och 408 filmer innehåller grovt material, bland annat bilder av verkliga övergrepp på mycket små barn. Hovrätten bestämde straffet till fängelse i tre år.

Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska skärpa straffet. Straffskalan för grovt barnpornografibrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enligt riksåklagaren är straffvärdet i detta fall fängelse i minst 5 år. Anmälningar och åtal för barnpornografibrott har ökat markant de senaste fyra åren. Vid en genomgång av olika hovrättsdomar från senare tid kan konstateras att straffvärdebedömningarna i likartade fall skiljer sig åt. Högsta domstolen har inte prövat något mål som gäller straffmätningen för grovt barnpornografibrott sedan straffskalan höjdes år 2005. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar när och under vilka omständigheter den översta delen av straffskalan kan tillämpas.

Läs överklagandet på Åklagarmyndighetens webbplats

ByråchefMy Hedström010-562 50 27Presstjänsten010-562 50 20